Vép Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása
2020. július 13.  Jenő
Tündérkert_2015
VÉP
.hu
Megosztás
2019. dec. 05.

Havi kettő alkalomra csökkentette a képviselő-testület az avar és kerti hulladék égetésére lehetőséget biztosító napok számát

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet 2020. január 1-től hatályba lépő egyes rendelkezéseire.

Az avar és a kerti hulladék égetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha hasznosítása (komposztálás) vagy elszállítása nem lehetséges.

Kerti hulladék égetése szélcsend esetén, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával március, április, május, szeptember, október és november hónapokban a hónap első és harmadik péntekén - ünnepnapok kivételével - 10:00 és 18:00 óra közötti időszakban végezhető, maximum 2 órán át.

Tartós füstölés nem megengedett, továbbá nem égethető nedves, égetéskor nagy füsttel járó kerti hulladék.

Az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű (műanyag, gumi, vegyszer, festék, illetve ezek maradékai) hulladékot nem tartalmazhat.

 

Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól

 

Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Avar és a kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban hasznosítással (komposztálással) történik, vagy elszállításáról gondoskodni kell.

2. § Avar és kerti hulladék égetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha kezelése az 1. §-ban foglalt módon nem lehetséges.

3. § Kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával március, április, május, szeptember, október és november hónapokban a hónap első és harmadik péntekén - ünnepnapok kivételével - 10:00 és 18:00 óra közötti időszakban végezhető.

4. § Az égetés maximum 2 órán át tarthat, tartós füstölés nem megengedett és nem égethető nedves, égetéskor nagy füsttel járó kerti hulladék.

5. § Égetni csak megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Közterületen csak az végezhet égetést, aki a közterület gondozására köteles.

6. § A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, vagy a tűz eloltható.

7. § Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, a parázslást vízzel, földtakarással vagy egyéb alkalmas módon kell megszüntetni.

8. § Az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű (műanyag, gumi, vegyszer, festék, illetve ezek maradékai) hulladékot nem tartalmazhat.

9. § Az égetés következtében keletkező károkért a tűz gyújtója a felelős.

10. § Hatályát veszti a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 4/2007. (II.27.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése, 8. §-a, 14. §-a, 15. §-a, 16. §-a, 18. §-a és 2. melléklete.

11. § Ez a rendelet 2020. január 1-én lép hatályba

 

                        Kovács Péter                                                 dr. Hoós Anna Katalin

                        polgármester                                                           jegyző

 

A rendelet 2019. november 29-én kihirdetésre került.

 

                                                                       dr. Hoós Anna Katalin

                                                                                   jegyző

 

 

 

Vissza
Hírlevél
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy első kézből értesülhessen a város eseményeiről, programjairól!
Térkép
Legfrissebb galériák