Vép Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása
2023. szeptember 26.  Jusztina
Tündérkert_2015
VÉP
.hu
Megosztás
2021. feb. 04.

Tájékoztató a gépjárműadó és iparűzési adó változásokkal kapcsolatban

Tisztelt Adózóink!

A gépjárműadó és az iparűzési adó ügyintézéssel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

Gépjárműadó változások:

A 2020. december 31-ig keletkezett, megváltozott vagy megszűnt gépjárműadó kötelezettségek ügyében (hátralék, túlfizetés) továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz kell fordulni.

2021. 01.01-től a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. A NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az első részlet határideje április 15-e.

Különösen figyeljenek a gépjárműadó utaláskor, mivel az önkormányzati adóhatóságnak a hozzá tévesen beérkezett befizetéseket nem áll módjában továbbítani a NAV felé, kizárólag kérelem útján tudjuk az adózók részére visszafizetni.

 

Iparűzési adó változások:

Előlegcsökkentés lehetősége a vállalkozásoknak

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes - a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

A vállalkozóknak (a 2021. március 15-i előlegfizetés miatt) nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adófelezés lehetőségével.

Az említett nyilatkozat (2021NYHIPA) kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkentjük.

A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, mivel Vépen a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték egyébként 2 százalék.

Helyi iparűzési adóbevallások benyújtási módja: 2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint - nem az önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzésiadó-bevallásukat. Így, a nyomtatványok majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/  ÁNYK formátumban érhető el. Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó a helyi iparűzési adóról szóló bevallását papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz is teljesítheti. Maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni.

 

                                                                     Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

 

Vissza
Hírlevél
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy első kézből értesülhessen a város eseményeiről, programjairól!
Térkép
Legfrissebb galériák