Vép Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása
2023. február 04.  Ráhel
Tündérkert_2015
VÉP
.hu
Megosztás
2014. feb. 11.

Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek működésének támogatására

A pályázat címe:

Civil szervezetek 2014. évi önkormányzati támogatása

 

A pályázat célja:

A településen tevékenykedő civil szervezetek helyi működéséhez és tevékenységéhez támogatás biztosítása

 

A pályázat benyújtására jogosult:

- azon társadalmi szervezet, amelyet a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább fél évvel nyilvántartásba vett, és az alapszabályának megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja

- azon alapítvány, amelyet a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább fél évvel nyilvántartásba vett, és az alapító okiratának megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja

- azon jogi személyiség nélküli civil közösség (klub, baráti kör stb.), amely legalább fél éve dokumentálhatóan folyamatosan működik, és e szabályzat 1. számú melléklete szerinti Adatlap bemutatásával regisztráltatta magát

 

A pályázati dokumentáció benyújtásának határideje:

2014. március 31.

 

A pályázati dokumentáció benyújtásának helye:

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal, 9751 Vép, Rákóczi utca 8.

 

A pályázati dokumentáció benyújtásának módja:

postai úton vagy személyesen

 

A támogatás feltételei:

A támogatható civil szervezet a városhoz kapcsolódó vagy a városi lakosokat érintő programokat szervez, illetve helyi szervezete az önkormányzat közigazgatási területén belül működik.

 

A támogatás felhasználásának és a beszámolás, elszámolás rendjének szabályai:

Az Alapból az alábbi célok támogathatók:

-       civil szervezetek működésének támogatása,

-       civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása,

-       civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok támogatása,

-       hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, európai integrációt elősegítő civil programok támogatása,

-       civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenységek támogatása,

-       civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása,

-       civil szervezetek pályázati önrészének támogatása,

-       civil érdekképviseleti tevékenységek támogatása,

-       egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott, a település fejlődése érdekében végzett tevékenység támogatása,

-       a határon túli magyarsággal való kapcsolattartás támogatása,

-       civil hálózatépítő tevékenység, illetve abban (tevékenység szerinti szakmai szervezetekben, szövetségekben, stb.) való részvétel támogatása,

-       civil szervezetek versenyeken való részvételének támogatása.

A támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb a 2015. március 1-ig záradékolt és hitelesített számlamásolatok csatolásával írásos szakmai és pénzügyi beszámolót készít, melyet a polgármesternek címezve kell a Vépi Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtani.

A beszámolót a pénzügyi csoport vezetője bírálja el, és szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel a támogatottat.

Amennyiben a beszámoló a megadott határidőig nem érkezik meg, illetve a hiánypótlást követően nem kerülhet elfogadásra, a Támogatott köteles a támogatás teljes - a jogszabályban meghatározott kamattal növelt - összegét legkésőbb 2015. március 15-ig az önkormányzat számlájára visszautalni.

A beszámoló nem megállapodás szerinti teljesítése a visszafizetési kötelezettségen túl a következő két évben a támogatási forrásokból történő kizárást vonja maga után.

 

Az elbírálás rendje:

A pályázatokról Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat hiányossága esetén a pályázó a benyújtási határidőtől számított 5 munkanapon belül felhívást kap a hiánypótlásra 8 napos határidő kitűzésével. Amennyiben a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem tesz eleget, a pályázat elutasításra kerül.

 

Az eredményről történő értesítés módja:

A pályázatok elbírálását követő 15 napon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak pályázatuk eredményéről.

 

Vép, 2014. február 5.

 

                                                                                   Kovács Péter

                                                                                   polgármester

 

Vissza
Hírlevél
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy első kézből értesülhessen a város eseményeiről, programjairól!
Térkép
Legfrissebb galériák