Vép Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása
2024. július 20.  Illés
Tündérkert_2015
VÉP
.hu
Megosztás
2024. jul. 20.
Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ

Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ

Vezető: Farkas Lilian
Telefonszám: 06/94-354-345
Cím: 9751 Vép, Kolozsvári utca 3.

 

 

Az integrált formában megszervezett szolgáltatás célja olyan szociális alap és gyermekjóléti szolgáltatás működtetése mely a törvényben meghatározott tárgyi, személyi, valamint szakmai előírásoknak megfelelő szolgáltatást valósít meg a lehető legmagasabb színvonalon. Az ellátások igazodnak a lakosság számához, igényeihez, a településeken élő családok és ezen belül a társadalmi kirekesztettséggel leginkább fenyegetett rétegek, csoportok (idősek, fogyatékkal élők, gyermekek) életminőségének javítására.

Fontos szempont az ellátások egységes kialakítása és egy biztonságosan működő intézményrendszer kiépítése. A feladatellátás intézménye köré való csoportosítása, lehetővé teszi a hatékony szakmai működést.


Hétfőtől: 730 órától - 1600 óráig

Kedd: 730 órától - 1600 óráig

Szerda: 730 órától - 1800 óráig

Csütörtökig: 730 órától - 1600 óráig

Péntek: 730 órától - 1330 óráig


Az intézmény heti öt napot van nyitva, hétfőtől péntekig.

Ettől eltérő nyitva tartás csak rendkívüli esetben - munkanap áthelyezések, rendezvények, programok - fordul elő, amiről az ellátottak időben tájékoztatást kapnak.


  • Idősek nappali ellátása
  • Házi segítségnyújtás
  • Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás


A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, valamint a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek részére nyújt ellátást.

Lehetőséget nyújt a saját otthonukban élő idős emberek részére az intézményben való napközbeni tartózkodásra, gondoskodik az étkeztetésükről, alapvető higiéniai ellátásukról, közösségi életükről, szabadidejük hasznos, tartalmas eltöltéséről.

A családi gondoskodás pótlása fizikai, mentális, pszicho-szociális és egészségügyi segítségnyújtás révén.


Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy részére saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében a szociális segítést vagy személyi gondozást.

Biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, segítést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

A házi segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete:

  • saját környezetében,
  • életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
  • meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

 

Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

A gyermekjóléti szolgálat a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást biztosítja.

A gyermekjóléti alapellátás hozzájárul a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzéséhez.

Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének feltárásához, és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez.


 

 

Vissza
Hírlevél
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy első kézből értesülhessen a város eseményeiről, programjairól!
Térkép
Hirdetés
Legfrissebb galériák