Vép Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása
2024. június 22.  Paulina
Tündérkert_2015
VÉP
.hu
Megosztás
1990. ápr. 28.

Veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri határozatok 1.

Kapcsolódó mellékletek:
1/2021. (I.6.) haszonbérleti szerződés módosítása 1/2021. (I.6.) haszonbérleti szerződés módosítása (224 kB)fh fh (370 kB)2/2021. (I.6.) Sport Presszó bérleti szerződésének módosítása 2/2021. (I.6.) Sport Presszó bérleti szerződésének módosítása (267 kB)3/2021. (I.6.) Lakásbérleti szerződés felmondása 3/2021. (I.6.) Lakásbérleti szerződés felmondása (240 kB)10/2021. (I.11.) Pályázati kiírás önkormányzati lakás bérbeadására 10/2021. (I.11.) Pályázati kiírás önkormányzati lakás bérbeadására (198 kB)13/2021. (I.20.) Csekné Molnár Mária volt GAMESZ alkalmazott temetési költségeinek viselése 13/2021. (I.20.) Csekné Molnár Mária volt GAMESZ alkalmazott temetési költségeinek viselése (201 kB)14/2021. (I.26.) A Gamesz megbízása a II. sz. orvosi rendelő helyiségeinek valamint a nyilvános mellékhelyiség festésével és tak 14/2021. (I.26.) A Gamesz megbízása a II. sz. orvosi rendelő helyiségeinek valamint a nyilvános mellékhelyiség festésével és tak (217 kB)15/2021. (I.26.) Varga Elek megválasztása a Vép Fejlődéséért Közalapítvány kuratóriuma elnökének 15/2021. (I.26.) Varga Elek megválasztása a Vép Fejlődéséért Közalapítvány kuratóriuma elnökének (252 kB)16/2021. (I.28.) Maradvány összegének megállapítása korrekciót követően 16/2021. (I.28.) Maradvány összegének megállapítása korrekciót követően (272 kB)17/2021. (II.1.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése 17/2021. (II.1.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése (220 kB)27/2021. (II.10.) Pályázat kiírása az önkormányzat tulajdonában álló 782 hrsz-ú kivett beépítetlen terület haszonbérletére 27/2021. (II.10.) Pályázat kiírása az önkormányzat tulajdonában álló 782 hrsz-ú kivett beépítetlen terület haszonbérletére (213 kB)32/2021. (II.16.) A Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda alapító okiratának módosítása 32/2021. (II.16.) A Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda alapító okiratának módosítása (195 kB)33/2021. (II.16.) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek várható összegének megállapítása a költségve 33/2021. (II.16.) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek várható összegének megállapítása a költségve (390 kB)35/2021. (II.18.) Az önkormányzat bérleti szabályzatának módosítása 35/2021. (II.18.) Az önkormányzat bérleti szabályzatának módosítása (592 kB)37/2021. (II.22.) Néhai Szijj Vilmos György, 9751 Vép, Rákóczi u. 13. szám alatti lakos, alpolgármester temetési költségeinek ki 37/2021. (II.22.) Néhai Szijj Vilmos György, 9751 Vép, Rákóczi u. 13. szám alatti lakos, alpolgármester temetési költségeinek ki (209 kB)38/2021. (II.22.) Dömötör Gábor képviselő társadalmi megbízatású alpolgármesterré választása 38/2021. (II.22.) Dömötör Gábor képviselő társadalmi megbízatású alpolgármesterré választása (277 kB)39/2021. (II.22.) A 9751 Vép, Batthyány u. 2-4. 3. A alatti önkormányzati bérlakás bérbeadása Balaton Zsófia részére 39/2021. (II.22.) A 9751 Vép, Batthyány u. 2-4. 3. A alatti önkormányzati bérlakás bérbeadása Balaton Zsófia részére (215 kB)42/2021. (III.8.) A Vépi Művelődési Ház és Könyvtár, mint feladatellátó által nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervez 42/2021. (III.8.) A Vépi Művelődési Ház és Könyvtár, mint feladatellátó által nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervez (876 kB)45/2021. (III.8.) Az önkormányzat tulajdonában álló, 782 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adása meghirdetett pályázat alapján Nyul Mi 45/2021. (III.8.) Az önkormányzat tulajdonában álló, 782 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adása meghirdetett pályázat alapján Nyul Mi (210 kB)46/2021. (III.8.) A civil szervezetek és az önszerveződő civil közösségek támogatására 2020. évben meghirdetett pályázaton elnye 46/2021. (III.8.) A civil szervezetek és az önszerveződő civil közösségek támogatására 2020. évben meghirdetett pályázaton elnye (251 kB)48/2021. (III.10.) Pályázat benyújtása a Vép Szent Imre utcai járda több szakaszának, a Béke és Jókai utcák közötti szakasz, a H 48/2021. (III.10.) Pályázat benyújtása a Vép Szent Imre utcai járda több szakaszának, a Béke és Jókai utcák közötti szakasz, a H (301 kB)49/2021. (III.19.) A Vép Városi Sportegyesület kérelmére 3 000 000 forint célzott támogatás nyújtása az egyesület 2021. évi kiad 49/2021. (III.19.) A Vép Városi Sportegyesület kérelmére 3 000 000 forint célzott támogatás nyújtása az egyesület 2021. évi kiad (216 kB)53/2021. (III.30) A 48/2021. (III.10.) polgármesteri határozat módosítása 53/2021. (III.30) A 48/2021. (III.10.) polgármesteri határozat módosítása (366 kB)54/2021. (III.30.) Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatra, beltéri utak, járdák, h 54/2021. (III.30.) Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatra, beltéri utak, járdák, h (243 kB)55/2021. (III.30.) Az önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadása 55/2021. (III.30.) Az önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadása (327 kB)56/2021. (IV.6.) Étkeztetési feladat-ellátási megállapodás módosítása 56/2021. (IV.6.) Étkeztetési feladat-ellátási megállapodás módosítása (228 kB)58/2021. (IV.8.) Tanulmányi szerződés kötése Alpárné Pálma Kinga óvodavezetővel 58/2021. (IV.8.) Tanulmányi szerződés kötése Alpárné Pálma Kinga óvodavezetővel (250 kB)59/2021. (IV.13.) Megállapodás-kötés lomhulladék gyűjtésére és szállítására az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hullad 59/2021. (IV.13.) Megállapodás-kötés lomhulladék gyűjtésére és szállítására az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hullad (213 kB)60/2021. (IV.16.) „A bölcsődei ellátás feltételrendszerének megteremtése Vépen” című projekthez kapcsolódóan árajánlat kérése es 60/2021. (IV.16.) „A bölcsődei ellátás feltételrendszerének megteremtése Vépen” című projekthez kapcsolódóan árajánlat kérése es (369 kB)62/2021. (IV.21.) Bölcsődei hozzájárulás összegének megállapítása a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával a bölcsődei e 62/2021. (IV.21.) Bölcsődei hozzájárulás összegének megállapítása a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával a bölcsődei e (251 kB)66/2021. (IV.29.) Megállapodás kötése Auer Józseffel vízvezeték szorgalmi jog alapításáról 66/2021. (IV.29.) Megállapodás kötése Auer Józseffel vízvezeték szorgalmi jog alapításáról (227 kB)70/2021. (V.12.) Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretén belül az „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejleszté 70/2021. (V.12.) Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretén belül az „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejleszté (230 kB)74/2021. (V.13.) A Boncz Katalinnal a Vép 784/3 hrsz-ú, 9478 m² területű, kivett közpark művelési ágú ingatlan haszonbérletére k 74/2021. (V.13.) A Boncz Katalinnal a Vép 784/3 hrsz-ú, 9478 m² területű, kivett közpark művelési ágú ingatlan haszonbérletére k (225 kB)75/2021. (V.13.) Pályázat hirdetése az önkormányzat tulajdonában álló 0280 hrsz-ú kivett sporttelep művelési ágú ingatlan haszon 75/2021. (V.13.) Pályázat hirdetése az önkormányzat tulajdonában álló 0280 hrsz-ú kivett sporttelep művelési ágú ingatlan haszon (215 kB)77/2021. (V.14.) Döntés a bölcsődei ellátás feltételrendszerének megteremtése Vépen című projekt keretében a bölcsődei eszközök 77/2021. (V.14.) Döntés a bölcsődei ellátás feltételrendszerének megteremtése Vépen című projekt keretében a bölcsődei eszközök (441 kB)78/2021. (V.14.) Adományozási megállapodás kötése a Galambos Office Ügyviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 78/2021. (V.14.) Adományozási megállapodás kötése a Galambos Office Ügyviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (214 kB)79/2021. (V.17.) Az S001 Szombathely-Kőszeg szennyvízelvezetési-és tisztítási rendszer bővítésének vonatkozásában szennyvízelvez 79/2021. (V.17.) Az S001 Szombathely-Kőszeg szennyvízelvezetési-és tisztítási rendszer bővítésének vonatkozásában szennyvízelvez (357 kB)80/2021. (V.18.) A bölcsődei feladatok ellátására Vasszécseny és Tanakajd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulásával valami 80/2021. (V.18.) A bölcsődei feladatok ellátására Vasszécseny és Tanakajd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulásával valami (239 kB)83/2021. (V.20.) Lakásbérleti szerződés kötése Tancsics József Jánossal az önkormányzat tulajdonában álló, Vép, Kolozsvári utca 83/2021. (V.20.) Lakásbérleti szerződés kötése Tancsics József Jánossal az önkormányzat tulajdonában álló, Vép, Kolozsvári utca (203 kB)84/2021. (V.27.) Az éves ellenőrzési jelentés és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása 84/2021. (V.27.) Az éves ellenőrzési jelentés és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása (7 MB)85/2021. (V.28.) A Vépi Vadvirág Művészeti Óvodában a 2021/2022-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatároz 85/2021. (V.28.) A Vépi Vadvirág Művészeti Óvodában a 2021/2022-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatároz (198 kB)86/2021. (V.28.) A Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda Alapító Okiratának módosítása 86/2021. (V.28.) A Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda Alapító Okiratának módosítása (2 MB)87/2021. (V.28.) A 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadása 87/2021. (V.28.) A 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadása (4 MB)91/2021. (VI.01.) Kivitelezési szerződés kötése a WESTUNION-PLAN Korlátolt Felelősségű Társasággal a „Vép meglévő óvoda bővítés 91/2021. (VI.01.) Kivitelezési szerződés kötése a WESTUNION-PLAN Korlátolt Felelősségű Társasággal a „Vép meglévő óvoda bővítés (273 kB)92/2021. (VI.01.) A Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda nyári zárvatartásának engedélyezése 92/2021. (VI.01.) A Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda nyári zárvatartásának engedélyezése (228 kB)
Vissza
Hírlevél
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy első kézből értesülhessen a város eseményeiről, programjairól!
Térkép
Legfrissebb galériák