Vép Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása
2024. július 14.  Őrs
Tündérkert_2015
VÉP
.hu
Megosztás
2012. ápr. 18.

Jogszabályok

A jegyző adóhatósági feladatát, hatáskörét meghatározó alapvető jogszabályok:

 • a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladatés hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
 • a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
 • a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
 • a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
 • az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
 • a közigazgatási, hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet
 • az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet
 • Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról
 • Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

A jegyző gyámhatósági feladatát, hatáskörét meghatározó alapvető jogszabályok:

 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet
 • A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény
 • A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény
 • A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet
 •  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

A szociális ügyekre vonatkozó alapvető jogszabályok:

 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet
 • Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

A személyi adat és lakcímnyilvántartással, anyakönyvvezetéssel, honosítással kapcsolatos alapvető jogszabályok:

 • A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
 • A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet
 • Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet
 • Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III.7.) BM rendelet
 • A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény
 •  A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
 • A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. Törvény
 • 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról

Kereskedelmi igazgatással kapcsoaltaos alapvető jogszabályok:

 • A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 • A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet
 • A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

 

Vissza
Hírlevél
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy első kézből értesülhessen a város eseményeiről, programjairól!
Térkép
Hirdetés
Legfrissebb galériák